http://koulut.eurajoki.fi//html/fi/rikantila_etusivu.html

Rikantilan koulu sijaitsee Eurajoen kunnassa kauniilla, rauhallisella paikalla keskellä Rikantilan kylää Kaaponkallio nimisellä tilalla. Koulussa käyvät myös ympärillä olevien Saaren, Lutan, Köykän, Vaimalan ja Ritavuoren kylien lapset. Koulumme on kaksiopettajainen kyläkoulu, jossa opetetaan esikoululaisia sekä 1-6 -luokan oppilaita. Koulun tilat on äskettäin kunnostettu ja pihaan saatu uusia leikkitelineitä. Koululla korostetaan vahvan perusopetuksen merkitystä. Luonnon läheisyys antaa mahdollisuuden ympäristöpainotteisuuden korostamiseen. Koulun ympärillä toimii aktiivinen kyläyhdistys, joka talkootyönä huolehtii mm. jääkiekkokaukalon ylläpidosta sekä toimii tiiviisti kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.